لیست تحریم های نرم افزاری ایران

تحریم های فناوری مربوط به ایران موسوم به فنا تحریم

 

لیست توسط گروه اصل ۱۹ ایجاد شده  و البته فیلتره 😠

برای دیدن لیست کلی از تحریم های ایران به  سایت خزانه داری آمریکا  مراجعه کنید.

۰ نظر
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان