تیربار دوشکا

مشخصات:

جنگ‌افزاری است ساخت شوروی سابق و کشورهای بلوک شرقی که با فشار غیرمستقیم گاز باروت مسلح و با هوا خنک می‌شود. با نوارهای ۷۰ فشنگی از سمت چپ تغذیه می‌شود و اگر تغییراتی در بغضی از قطعات آن داده شود، از سمت راست نیز تغذیه می‌شود. لوله سلاح قابل تعویض است و دارای دو نوع دستگاه نشانه‌روی زمینی و هوایی است. این جنگ‌افزار خودکار بوده و دارای ضامن دو وضعیتی «ضامن، رگبار» است.


مختصات

کالیبر: ۱۲/۷

خان: ۸ عدد گردش از چپ به راست

وزن سلاح به تنهایی: ۳۲/۳۲۵kg

وزن سلاح با سه‌پایه و جعبه‌نوار: ۹۵/۳۵۰kg

وزن لوله: ۱۱/۲۰۰kg

وزن سه‌پایه: ۳۰/۹۷۵kg

وزن گهواره: ۱۶/۴۵۰kg

وزن دوشی: ۳kg

وزن جعبه فشنگ پر: ۱۴kg

وزن نوار خالی ۷۰ فشنگی: ۱/۳۵۰kg

وزن جعبه با نوار خالی: ۴/۷۰۰kg

وزن فشنگ: ۱۳۰g

وزن مرمی: ۴۷g

طول تیربار: ۱۵۹cm

طول تیربار با دوشی: ۱۹۴/۵cm

طول لوله با شعله‌پوش: ۱۰۷cm

ارتفاع تیربار روی سه‌پایه: ۱۴۷cm

نواخت تیر علمی: ۵۴۰-۶۰۰ تیر در دقیقه

نواخت تیر عملی: ۷۰ تیر در دقیقه

سرعت اولیه گلوله: ۸۳۰- ۸۵۰ m/s

برد موثر علیه سنگرهای بتنی: ۱۵۰m

برد موثر علیه هدف‌هایی که در پشت موانع با عرض کم‌تر از ۱۰mm باشند،‌۸۰۰ متر است.

برد موثر علیه اهداف هوایی ۱۶۰۰ متر

برد موثر علیه اهداف زمینی ۳۲۰۰ متر

برد نهایی: ۷۰۰۰ متر


ماموریت:

اصلی: تیراندازی علیه اهداف هوایی

فرعی: تیراندازی علیه سنگرهای بتنی و نفرات مجتمع دشمن، ستون‌‌های خودرویی، مواضع جنگ‌افزاری دشمن


قسمت‌های اصلی تیربار:

 1. سه‌پایه و متعلقات
 2. دستگاه گهواره و متعلقات
 3. دستگاه نشانه‌روی و متعلقات
 4. دوشی
 5. جنگ‌افزار و قطعات تشکیل‌دهنده
 6. لوله و متعلقات

سه‌پایه دارای قسمت‌های زیر است: پایه جلویی از میخچه و بیلچه تشکیل شده است - ساق و غلاف - ضامن و گیره ضامن پایه جلویی اسلحه را در وضعیت کاملا کوتاه و بلند نگه می‌دارد. - دو‌پایه عقبی از میخچه و بیلچه تشکیل شده است. دو‌پایه عقبی دارای سه وضعیت است.

گهواره و متعلقات: دستگاه گهواره استقرار تیربار را بر روی سه پایه ممکن می‌سازد و پایه آن به وسیله‌ی گیره نگه داشته می‌شود. گهواره روی سه‌پایه به عنوان ترمز در سمت نیز هست. حلقه‌ی گرد به وسیله‌ی میله‌ای که انتهای آن پیج است به دیکدیگر وصل می‌شود. حرکت در سمت گهواره ۳۶۰ درجه است. حرکت در برد آن نیز از ۲۶ درجه تا ۷۲ درجه است.


قطعات سلاح:
 1. خربالک جلویی
 2. رهنمای سمت - خربالک سمتی
 3. محور اتصال
 4. روزنه‌ی دید عقبی
 5. پایه کشویی اتصال به بدنه‌ی تیربار و دو عدد آچار
انواع حالات تیراندازی با تیربار:
 1. به حالت ایستاده علیه هدف‌‌های زمینی
 2. حالت ایستاده علیه‌ هدف‌های هوایی
 3. حالت نشسته علیه هدف‌های زمینی
 4. حالت درازکش علیه هدف‌‌های زمینی
نحوه‌ی رفع گیر:
 1.  به ضامن کردن سلاح
 2. باز کردن در جعبه
 3. خارج کردن نوار جعبه
 4. مسلح کردن
 5. بازدید لوله و درآوردن پوکه عمل نکرده
 6. نوارگذاری


۰ نظر
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان