درباره‌


 
دنیا دیدی و هر چه دیدی، هیچ است
وان نیز که گفتی و شنیدی، هیچ است
سرتاسر آفاق دویدی، هیچ است
وان نیز که در خانه خزیدی، هیچ است
این چند جا هم شاید براتون جالب باشه:

rreganto[at]gmail[dot]com

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان