اوبونتو

یک پژوهشگر انسان‌شناس در آفریقا به چند تا از بچه‌های بومی پیشنهاد بازی داد: 

یک سبد میوه رو گذاشت پیش یک درخت و گفت هرکی زودتر برسه برنده‌س و همه‌ی میوه‌ها مال اونه.

بچه‌ها دستای همو گرفتن و با هم به درخت رسیدن و همگی دور سبد نشستن. 

وقتی ازشون پرسیدن چرا؟ بچه‌ها گفتن: "اوبونتو" 

اوبونتو در فرهنگ "ژوسا" یعنی: من هستم، چون ما هستیم‌.

۰ نظر
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان