کانفیگ nginx با php

nginx+php

انجینکس به طور پیش فرض از php پشتیبانی نمی کنه. برای اجرای کدهای php باید تغییراتی در تنظیمات nginx و php داده بشه.

این تنظیمات برای php ورژن 7.2معتبره با این فرض پیش میریم که nginx و php رو از قبل نصب کردید

 • با دستور زیر باید user و group ی رو که nginx و پروسس های اون اجرا می شه ، پیدا کنیم.

   ps -aux | grep nginx 
  

برای من خروجی به این صورت بود برای شما ممکنه فرق کنه:

root   18131 0.0 0.0 141112 1388 ?    Ss  09:14  0:00 nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;
www-data 18133 0.0 0.1 143736 6068 ?    S  09:14  0:00 nginx: worker process
www-data 18134 0.0 0.1 144072 7156 ?    S  09:14  0:00 nginx: worker process
www-data 18135 0.0 0.1 143736 6068 ?    S  09:14  0:00 nginx: worker process
www-data 18136 0.0 0.1 143736 6068 ?    S  09:14  0:00 nginx: worker process

همانطوری که می بینید پروسس اصلی nginx با یوزر root اجرا شده و پروسس های به اصطلاح worker با یوزر www-data. خب این دوتا رو مد نظر داشته باشید فعلا.

 • مسیر نصب php رو پیدا کنید. معمولا php در ‍etc/php/ نصب میشه. با توجه به ورژنی که نصب شده ممکنه پوشه بعدی 7.0 یا ‍7.2 باشه. همانطور که قبلا هم گفتم این کانفیگ برای php ورژن 7.2 معتبره و ممکنه برای ورژن های قبل از 7.2 و بعد از اون فرق کنه. پس به مسیر زیر برید

   /etc/php/7.2/fpm/pool.d
  

و فایل www.conf رو با دسترسی روت باز کنید. متغیر های listen.owner و listen.group رو پیدا کنید. برای listen.owner باید یوزری که پروسس اصلی nginx با اون اجرا شده رو قرار بدید و در listen.group باید گروهی که پروسس های ورکر nginx با اون اجرا شدن رو قرار بدید.

listen.owner = root
listen.group = www-data
 • به مسیر زیر برید:

   /etc/php/7.2/fpm/
  

و فایل php.ini رو با دسترسی روت اجرا کنید. بعد به دنبال cgi.fix_pathinfo بگردید. سمی کولن رو از اول اون بردارید تا از حالت کامنت شده در بیاد و بعد مقدارش رو به 0 تغییر بدید.

 • سرویس php رو ریستارت کنید.

   sudo service php7.2-fpm restart
  

حالا باید nginx رو تنظیم کنید.

به مسیر نصب nginx برید. برای من انجینکس توی این مسیر نصب شده ولی برای شما ممکنه فرق داشته باشه:

  /etc/nginx

وارد sites-available بشید و با دسترسی روت فایل default رو باز کنید.

در قسمت server این کد ها رو اضافه کنید:

  location ~* \.php$ {
  fastcgi_pass unix:/run/php/php7.2-fpm.sock;
  include     fastcgi_params;
  fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME  $document_root$fastcgi_script_name;
  fastcgi_param  SCRIPT_NAME    $fastcgi_script_name;
   }

نکته : به ورژن php در قسمت fastcgi_pass دقت کنید. با این تکه کد به انجینکس می فهمونیم که هر فایلی رو که پسوندش php هست رو برای اجرا به php7.2-fpm.sock بفرسته

 • سرویس nginx رو ریستارت کنید

   sudo service nginx restart
  

  حالا در مسیر var/www/html/ فایلی به اسم sample.php می سازیم و در این فایل تکه کد زیر رو می نویسیم:

<?php
phpinfo();
?>

حالا مرور گرتون رو باز کنید و به مسیر localhost برید و اسم فایل رو وارد کنید.

  localhost/sample.php

اگر صفحه PHP Information به درستی نمایش داده بشه، کار تمومه.

نکته خیلی مهم -> اگر با صفحه سفید رو به رو شدید باید یک بار سیستم رو ریستارت کنید.

آموزش اصلی رو می تونید در این لینک پیدا کنید

امیدوارم به دردتون خورده باشه

۰ نظر
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان